Editie VIII

 

De toneelschrijfdagen, achtste editie
28 september 2008
De Balie, Amsterdam
Verslag: Marloes van der Hoek
fotografie: Gerard Kogelman

In navolging van de klassieke en classicistische schrijfoefening imitatio-aemulatio-creatio, nabootsen-verbeteren-zelf scheppen, werd er 's ochtends in de MeeMeestersessie onder leiding van dramaturg Joris van der Meer gewerkt met imitatio. Joris belichtte het thema aan de hand van het werk van Mondriaan en Sarah Kane. In een pleidooi voor een herwaardering van 'imitatio' wandelde hij door de kunstgeschiedenis van 'le beau absolute' via Aristoteles en Seneca naar de renaissance en de 'querelle des anciens et des modernes', het modernisme en verder. Vervolgens werden de scènes besproken die de 6 toneelschrijvers vooraf geschreven hadden in de stijl van hun favoriete toneelauteur. De perioden waaruit een favoriete auteur kon worden was vrij. Racine, Beckett, Pinter, Sarah Kane, Sam Shepard werd geïmiteerd. Het was zowel een stijloefening als het zichtbaar maken van bronnen. Gekeken werd naar stijl en zeggingskracht, maar ook naar het mogelijke vervolg van de scènes.


Alexandra Koch, regisseur en initiatiefnemer van virtueel schrijversplatform Hotel Dramatik, schreef voor de Toneelschrijfdag over de huidige stand van de toneelschrijfkunst. In haar essay was speciale aandacht voor de toneelschrijver in het huidige landschap. Omdat Alexandra zelf niet aanwezig was droeg Hester van Hasselt het essay voor. Aansluitend leidde Marloes van der Hoek een telefonisch interview met Koch. Vanuit Florence en vertelde zij over haar regie van het stuk Door jou van Esther Gerritsen voor 'Intercity Amsterdam', het Italiaanse festival rondom het Nederlandse theater, de reden dat zij op dat moment in Italië verbleef.


Ditte Pelgrom en Sandra Tromp Meesters analyseerden het werk van Ivana Müller en schreven hierover een essay voor BoekWerk3. Geïllustreerd met videofragmenten uit de voorstelling lazen ze deze middag een groot deel van de tekst live voor het publiek gevolgd door de presentatie van het BoekWerk3. Dat bevat alle opdrachtteksten, essays, notities en overzichtsartikelen van het voorgaande PTa jaar. BoekWerk is ook ditmaal vormgegeven door Connie Nijman. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Rob de Graaf, Marijke Schermer, Els Steegmans en Martjan Zegers, personen die, ieder op eigen wijze, van belang zijn voor de ontwikkeling van nieuw Nederlandstalig repertoire.


De toneelschrijfdag werd afgesloten met een Proefsessie van De lange nasleep van een korte mededeling van Magne van den Berg. Proefsessies zijn theatrale lezingen. Ze vormen de beslissende fase tussen (bijna) afgeronde tekst en voorstelling. Publiek maakt van dichtbij kennis met de nieuwste teksten en hun schrijvers. Acteurs verkennen de mogelijkheden, de schrijver is aanwezig. In het najaar van 2007 schreef Magne van den Berg deze toneeltekst, die is gebaseerd op de gedachte dat de keuze van één persoon de vanzelfsprekendheden van anderen kan aantasten. De emoties die daarmee gepaard gaan zijn inzet van de nieuwste tekst van Van den Berg. Zij ontwikkelde De lange nasleep binnen het PTa schrijversprogramma en stelde voor deze Proefsessie de cast samen met Mark Kraan, Jaap Ten Holt, José Kuijpers en Willem De Wolf.